Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Ośrodek Sportu i Rekreacji » Aktualności » Nabór na stanowisko Lokalnego Animatora Sportu

Nabór na stanowisko Lokalnego Animatora Sportu

Nabór na stanowisko Lokalnego Animatora Sportu

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malanowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
Lokalny Animator Sportu na obiektach wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”

 

 

 

 

 Warunki pracy:

 1. Praca w terminie: od 1 marca do 30 listopada 2018 roku.
 2. Praca dotyczy obiektów zlokalizowanych w Malanowie przy ul. Szkolnej 14 (w soboty i niedziele także na obiekcie w Malanowie przy ul. Parkowej 29) i w Miłaczewie.
 3. Praca w godzinach otwarcia danego Orlika z wyłączeniem: Wielkanocy, Poniedziałku Wielkanocnego,
  1 i 3 Maja, Bożego Ciała, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada).
 4. Forma zatrudnienia: umowa – zlecenie.
 5. Minimalna miesięczna liczba godzin:

          a) w przypadku zatrudnienia jednego animatora na obiekcie w okresie jednego miesiąca liczba                         godzin zajęć rekreacyjno – sportowych udokumentowanych w „Dzienniku Pracy Animatora wynosi  138  godzin:

              - 69 godzin zajęć rekreacyjno – sportowych – umowa zlecenie z OSiR w Malanowie,
              - 69 godzin zajęć rekreacyjno – sportowych – umowa wg wyboru operatora projektu:„Lokalny                  Animator Sportu” w 2018 roku.

          b) w przypadku zatrudnienia dwóch animatorów na obiekcie w okresie jednego miesiąca liczba                        godzin zajęć rekreacyjno – sportowych udokumentowanych w „Dzienniku Pracy Animatora wynosi 69 godzin:

             - 34,5 godziny zajęć rekreacyjno – sportowych – umowa zlecenie z OSiR w Malanowie,
             - 34,5 godziny zajęć rekreacyjno – sportowych – umowa wg wyboru operatora projektu:                          „Lokalny Animator Sportu” w 2018 roku.

 1. Pozostałe wynikające z założeń Regulaminu Naboru i Uczestnictwa w projekcie Lokalny Animator Sportu 2018

  Wymagane kwalifikacje:

Nabór adresowany jest do pasjonatów sportu i osób chcących propagować sport w gminie Malanów.

 1. Ukończone 18 lat życia.
 2. Niekaralność i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Posiadanie kwalifikacji i uprawnień do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo- rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego.
 4. Dobry stan zdrowia.
 5. Dokładność w wykonywaniu zadań, uprzejmość, systematyczność, obowiązkowość, punktualność, dyspozycyjność, kreatywność.
 6. Mile widziana udokumentowana praca z dziećmi i młodzieżą na stanowisku nauczyciela, trenera lub instruktora sportu i rekreacji.

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Inicjowanie, organizacja oraz prowadzenie zajęć i imprez sportowych dla różnych grup społecznych, w tym dla: dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 2. Przeprowadzenie akcji promocyjnych, w tym organizacja imprez i wydarzeń sportowych dla społeczności lokalnej promujących zdrowy styl życia.
 3. Zaangażowanie wolontariuszy w działania na Orliku.
 4. Przeprowadzenie testów dla użytkowników Orlika.
 5. Współpraca z klubami sportowymi i innymi organizacjami pozarządowymi.
 6. Współpraca ze szkołami i organizacjami sportowymi w celu popularyzacji aktywności fizycznej.
 7. Dysponowanie sprzętem sportowym na obiekcie.
 8. Prowadzenie harmonogramu korzystania z boisk i nadzór nad jego realizacją.
 9. Utrzymanie porządku na obiekcie.
 10. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez osoby korzystające z obiektu.
 11. Inne wymagania wynikające z Regulaminu Naboru i Uczestnictwa w projekcie Lokalny Animator Sportu 2018

  Wymagane dokumenty:
 1. Podpisany życiorys opatrzony klauzulą upoważniającą do przetwarzania danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb przeprowadzenia naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz uprawnienia trenerskie, instruktorskie.
 3. Oświadczenie kandydata o niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełnych praw publicznych (załącznik 1).
 4. Program działań sportowo rekreacyjnych adresowanych do różnych grup społecznych, które kandydat zamierza realizować będąc Animatorem (załącznik 2).

  Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w biurze Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malanowie ( I piętro w Sali sportowej w Malanowie przy ul. Parkowej 29) w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w terminie do: 23.01. 2018 r. do godz. 15:30. Koperty powinny zawierać adnotację: „Nabór na stanowisko Lokalnego Animatora Sportu”.

Na wybór kandydatów wpływ będą miały: kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz przedstawiony program planowanych działań.

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malanowie zastrzega sobie prawo do zmiany określonych w ogłoszeniu warunków zatrudnienia Animatora w przypadku nieuzyskania dofinansowania w ramach programu „Lokalny Animator Sportu” w 2018 roku.

 

ŁJ


Pliki do pobrania


Pozostałe aktualności